Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website TEEBStad.nl en is van toepassing op de overeenkomst tussen  RIVM en de gebruiker van de website. Om gebruik te kunnen maken van de website dient te gebruiker een account aan te maken en akkoord te gaan met de deze algemene voorwaarden.

Het RIVM draagt zorg voor de beschikbaarheid en het correct functioneren van de website “TEEBStad.nl”. Om nieuwe inzichten in het functioneren van de website te verwerken behoudt het RIVM ten allen tijde het recht om de rekenregels en de website aan te passen. Het RIVM informeert de gebruikers tijdig over de veranderingen in de website via het e-mailadres wat de gebruiker heeft opgegeven. De gebruiker draagt zorg voor een up-to-date profiel en dient zelf zijn e-mailadres aan te passen indien nodig.

Omwille van de eenvoud kent de website www.TEEBStad.nl geen versiebeheer van de berekeningen. De gebruiker dient de rekenresultaten, die als pdf-document naar gebruiker worden opgestuurd, zelf op te slaan en te archiveren.

Het RIVM is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website, mogelijke fouten in de website of wijzigingen aan de website.