1. Verken de waarde van groen en water door zelf maatregelen in te vullen.
  2. Zie het effect èn de waarde in euro’s en vergelijk verschillende scenario’s.
  3. Klik op de boekjes voor meer informatie over de gehanteerde kengetallen en achterliggende onderzoeken.
  4. Download het presentatieblad en overtuig de baathouders.

Start de tool

(uw e-mailadres zullen wij uitsluitend gebruiken om uw account te starten en niet voor andere doeleinden)